Njegovanje vaših stopala zimi

Vodič za liječenje gljivične infekcije kože

Što je gljivična infekcija kože?

Priprema za proljeće

Jesu li vaše cipele uzrok gljivične infekcije?

Zanimljive činjenice i brojke

Zanimljive činjenice i brojke

U nekim zemljama

čak 20 % populacije

pati od gljivičnih infekcija1

1 Hee Jung Yoon, et al. Epidemiol Health. 2014; 36: e2014017